LN₳TR

Cardano Stake pool
Vietnam

Lina Tran là một tổ chức vận hành Cardano Stake pool.

Chúng tôi cam kết duy trì các máy chủ sử dụng nền tảng cloud trên Google và Amazon kết hợp với máy trạm vật lý; đảm bảo người ủy quyền - deletagors - của chúng tôi kiếm được lãi xuất cao nhất mỗi epoch đồng thời đồng hành cùng các bạn trở thành một phần của hệ sinh thái Cardano.

  • Tin tức Crypto
  • Vận hành Cardano Stake Pool

Chúng tôi tin rằng một cộng đồng tận tâm và có đủ đam mê có thể tạo ra một tương lai tươi sáng. Với dự án Cardano, mong muốn biến thế giới thành một nơi tốt đẹp hơn đang thành hiện thực.

Chúng tôi mong được trở thành một phần của cuộc cách mạng này trong tài chính. Dồn toàn lực để vận hành một tổ chức Cardano staking pool đáng tin cậy, an toàn và minh bạch.

Một mặt, vận hành một nhóm cổ phần (staking) là một kinh nghiệm làm việc cùng với cộng đồng Cardano, mặc khác là sự phấn đấu cho sự thành công của toàn bộ mạng lưới, đây cũng là một cuộc cạnh tranh để thu hút sự tin tưởng và cuối cùng là sự ủy thác của bạn, những tín đồ của Cardano. Chúng tôi mời bạn tham gia cùng chúng tôi trong cuộc hành trình này và đặt niềm tin vào LN₳TR bằng cách đặt ADA của bạn vào stake pool của chúng tôi.

Picture by @jetjetdelacruz